Stadsarchief

Het Stadsarchief van Brugge is een van de belangrijkste stedelijke archiefdepots van Europa. Het beheert om en bij de zes kilometer archiefstukken. Medewerkers van het Stadsarchief verzamelen, bewaren, ordenen en inventariseren de stukken, om die dan beschikbaar te stellen voor het publiek.

Naast de bestanden afkomstig uit de stedelijke administratie bewaart het Stadsarchief ook verscheidene Brugse privé- en familiearchieven. Het Adornesarchief is een van de belangrijkste en meest uitgebreide familiearchieven. De oudste stukken gaan terug tot de 14de eeuw. De kern van het archief wordt gevormd door de documenten die onze familie sinds 1946 aan het Stadsarchief in bewaring geeft. De documenten zijn ook belangrijk voor de geschiedenis van de Jeruzalemkapel en de godshuizen. In 1987 en 1989 werd een tweedelige inventaris opgesteld, zodat het archief toegankelijk is voor verder onderzoek.

Ben je nieuwsgierig naar de geschiedenis van de Adornesfamilie en wil je graag een aantal archiefstukken raadplegen? Kom dan gerust eens langs op het Stadsarchief.

Voer je onderzoek naar de Adornesfamilie in het kader van een publicatie? Neem dan contact op met Jan D'Hondt, hoofdarchivaris van het Stadsarchief. Hij helpt je graag verder met je opzoekingswerk.

Op deze website zetten we je al op weg met een lijst van belangrijke Adornespublicaties.

Contact

Jan D'Hondt
Hoofdarchivaris Stadsarchief Brugge
Burg 11 bus A
8000 Brugge
Tel.: +32 (0)50 44 82 60
jan.dhondt@brugge.be
www.brugge.be/archief

  

Over de Adornes en het Adornesdomein

Véronique Lambert, 2018: Het Adornesdomein en de Jeruzalemkapel te Brugge. Een bijzondere erfenis uit de middeleeuwen. AUP NL (NL/FR/ENG).

N. Geirnaert, 2014: Anselm Adornes en zijn Jeruzalembedevaart. Basis en inspiratie voor het werk van Rombout de Doppere.

N. Geirnaert, 2002, in Vlaanderen. Jaargang 51. Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond: Anselm Adornes (1424-1483): Koopman, aristocraat, bedevaarder en avonturier. Een Bruggeling met Italiaanse wortels en Schotse connecties. 

N. Geirnaert, 1983: Adornes en Jeruzalem: internationaal leven in het 15de- en 16de-eeuwse Brugge

N. Geirnaert, 1989: Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, I Inventaris.

N. Geirnaert, 1989: Het archief van de familie Adornes en de Jeruzalemstichting te Brugge, II Regesten van de oorkonden en brieven tot en met 1500.

J. Heers et G. De Groër, 1978 : Itinéraire d'Anselme Adorno en Terre sainte (1470-1471). Texte édité, traduit et annoté

E. de la Coste, 1855 : Anselme Adorne, Sire de Corthuy, Pèlerin de Terre-Sainte : sa famille, sa vie, ses voyages et son temps, récit historique.

J. Gaillard, 1843 : Recherches historiques sur l’Eglise de Jérusalem à Bruges, suivies de données historiques sur la famille du fondateur.

Over evolutie van geloof, christenheid en devotie aan Jeruzalem 

J. van Herwaarden, 1983: Geloof en geloofsuitingen in de late Middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering. 

G. Bresc-Bautier, 1974 : Les imitations du Saint-Sépulcre de Jérusalem (IXe – XVe siècles), Archéologie d’une dévotion, in Revue d’Histoire de la Spiritualité,50.

Nadine Mai, 2016 : Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross, in  Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis de Brugge 153.2, S. 266–284

Nadine Mai, 2017 : Place and Surface: Golgatha in Late Medieval Bruges, in Natural Materials of the Holy Land and the Visual Translation of Place, 500–1500, hg. von Renana Bartal, Neta Bodmer and Bianca Kühnel, Basingstoke 2017, S. 190-206

Nadine Mai : Leid und Licht. Strategien der Imagination in der Jerusalemkapelle zu Brügge, in Orte der Imagination. Räume des Affekts. Die mediale Formierung des Sakralen (1100-1600), hg. v. Heike Schlie und Elke Koch, Göttingen, S. 163-194.

Over kunstgeschiedenis in de 15de eeuw

C. Périer-D’Ieteren, 2012 : Deux vidimus flamands oubliés du XVe siècle: les dessins Adornes, in Revue de l’Art n°178/2012-4 

G. Vanthuyne, 1991-1992, Diss. Lic. Kunstgeschiedenis en oudheidkunde: De evolutie van het Jeruzalemcomplex te Brugge van de 15de eeuw tot op heden.