Familie Adornes

De familie Adornes is oorspronkelijk afkomstig uit het Italiaanse Genua. Wanneer Opicius Adornes in de dertiende eeuw tot het gevolg van de Graaf van Vlaanderen toetreedt, verhuist hij naar Vlaanderen en sticht er een nieuwe familietak. Deze Vlaamse Adornes behoren al snel tot de Brugse aristocratie en spelen een belangrijke rol in het bestuurlijke en economische leven van de stad. De meest bekende telg is Anselm Adornes, die in de vijftiende eeuw een invloedrijke zakenman, diplomaat en ridder wordt. In diezelfde eeuw ontwikkelt de familie het Adornesdomein, bestaande uit een herenwoning, enkele godshuisjes en de Jeruzalemkapel.

Adornesdomein

Het Adornesdomein is vandaag nog steeds in familiebezit. En dat maakt het heel bijzonder. De graaf en de gravin Maximilien de Limburg Stirum, ondertussen de zeventiende generatie van de Adornesfamilie, zetten zich dan ook met veel overgave in voor het behoud van dit unieke Brugse erfgoed. Daarnaast stellen ze het domein open voor bezoekers. Met aandacht voor het intieme en familiale karakter van de plek, willen ze hen een mooie historische en culturele ervaring bezorgen.

De Jeruzalemkapel

De familiekapel wordt ingewijd in 1429 en is geïnspireerd op de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. De architectuur, de inrichting en de bijzondere relikwieën vormen een buitengewone illustratie van de grote verering van de Adornesfamilie voor Jeruzalem.

In deze gewijde rooms-katholieke kapel celebreert de familie ook vandaag nog religieuze evenementen, zoals doopvieringen. Af en toe vinden er ook klassieke concerten of lezingen over erfgoed en kunst plaats.

Godshuisjes
In de godshuisjes maak je via een film en een tentoonstelling kennis met het leven van Anselm Adornes, zakenman, diplomaat en ridder.   

Adornes en de Bruggeling

Het Adornesdomein is niet meer weg te denken uit Brugge. Het maakt al bijna 600 jaar lang deel uit van het leven van de Bruggeling. Het domein stelt zijn deuren ook open voor socio-culturele projecten waarop Bruggelingen in het bijzonder van harte welkom zijn.